บ้านริมคลองหัวตะเข้

1,856
Huatakhe canal house
Watercolor by Pradit Phulsarikij

ในอดีตทางเดินบ้านริมคลองตลาดหัวตะเข้นี้เป็นทางเดินเข้าวิทยาลัยช่างศิลป (ลาดกระบัง กรุงเทพฯ) สำหรับเพื่อนที่อยู่หอหรือโดยสารรถเมลไปเรียน ส่วนเพื่อนที่โดยสารรถไฟก็จะเข้าอีกทาง ซึ่งไม่ผ่านบ้านริมคลอง แต่ยังไงทุกคนก็ต้องสัมผัสบรรยากาศริมคลองนี้ มันเป็นทั้งที่เรียน ที่กิน ที่เล่น ที่เมา

Continue reading “บ้านริมคลองหัวตะเข้”