วัดต้นเกว๋น วัดเล็กๆ ที่แสนสงบและงดงาม

2,898
ด้านหน้าวัดต้นเกว๋น (ต.ค.2561)

เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาผมและครอบครัวได้มีโอกาสกลับไปเที่ยวชมวัดต้นเกว๋น จ.เชียงใหม่อีกครั้ง จากครั้งแรกเมื่อราว ก.พ. 2556

ผมรู้จักวัดนี้ครั้งแรกตั้งแต่สมัยยังเรียนหนังสือจากหนังสืออนุสาร อ.ส.ท. ภาพงามที่ติดตามาตลอดคือภาพส่วนปลายของแป้นกั้นก้อง (ส่วนปลายของป้านลมหรือปั้นลมหรือที่ภาคกลางเรียก Continue reading “วัดต้นเกว๋น วัดเล็กๆ ที่แสนสงบและงดงาม”